ФИРМАТА
УСЛУГИ
НАЕМИ
ПРОДАЖБИ
ПРОМОЦИИ
КРЕДИТИРАНЕ
КОНТАКТИ
    English
Начало » Услуги
 
Фирмата съществува от 1989г. като ЕТ, а от 1994г прераства в "СТАР СИТИ" ЕООД. Наложили сме се като коректен партньор с широки възможности за реализиране на строителни програми, финансирани със собствени капитали или със средства на външни инвеститори. Фирмата разполага с високо квалифицирани екипи - проектантски, търговски, финансов и над 315 строителни работници.

ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОУЧВАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЕКТИ

Проектантският екип е изграден от високо квалифицирани и опитни архитекти, инженери, геолози, геодезисти и технолози, способни да проучват и проектират всички видове сгради и съоражения в жилищното, общественото и промишленото строителство.
Процесът на проектирането е завършен изцяло. Като се започне от проучването и се стигне до съгласуването с необходимите държавни институции и набавянето на всички строителни документи за започване на самото строителство.

СТРОИТЕЛСТВО

Фирмата разполага, освен с високо квалифицирани работници и със собствена механизация, транспорт, инструментална база, арматурен двор, складове и инвентар.
"СТАР СИТИ" ЕООД може да поеме строителство в обем около 14 000 кв. м. до 20 000 кв. м. за една година на груб строеж и до две години до ключ.
Фирмата извършва луксозни ремонти на офис сгради, хотели, ресторанти. Изгражда атракционни развлекателни центрове и басейни.
По-голямата част от обектите се финансират със собствени средства, но дружеството поема и задачи по програми на чужди инвеститори, както и изпълнение на обекти, финансирани от държавата и общините.
"СТАР СИТИ" ЕООД участва и в проекти за съвместна дейност при дулово участи в реализацията.
В момента фирмата се ръководи от три членен ръководен състав (управител, изпълнителен директор и главен счетоводител).

 

The company | GDPR | Services | Rentals | Sales | Promotions | Lending | Contacts
1993-2022© Star City